Cửa hàng đồ chơi

Chính sách bảo mật

Các thông tin thu thập thông qua Website  hipencilstore.com sẽ giúp chúng tôi:

       + Hỗ trợ khách hàng tốt nhất khi mua sản phẩm.

       + Giải đáp thắc mắc, khiếu nạn của khách hàng về sản phẩm.

       + Cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mại, sự kiện đặc biệt.

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách với mục đích chính đáng phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của "Chính sách bảo mật" này.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, đơn đặt hàng hoặc thông tin về các sự kiện sắp tới.

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trên, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng ra ngoài.